Opplevelser

Adventure rappellering

Arranagement/ konferanser tab form new
Hotellpakke tab form

Bli med og utfordre deg selv på vår adventure rappell! Dette er en tur som kombinerer elv, fjell og skog – vi rafter over elva for å komme til Storholten, hvor vi går opp gjennom skogen, for så å rappellere ned til elva igjen. Totalt sett rappellerer man ca. 60 meter, og man er eksponert i fjellveggen ca. 1 time – alltid forsvarlig sikret med tau.

Ikke egnet for de som er dårlige til beins – det er krevende terreng å bevege seg i etter at man har rappellert ned.

  • Aldersgrense 14 år
  • Vektgrense 100 kg
  • Kle deg etter været, og med solide sko, gjerne fjellsko.
Opplevelser
Tidspunkt
close
Arranagement/ konferanser tab form new
Hotellpakke tab form