About us

Arrangements/conferences tab form new
Hotel package tab form

NEEDS TRANSLATION

Midt i Strandgaten i Mosjøen finner du Fru Haugans Hotel. Hotellet er familiedrevet, noe det har vært de siste 150 årene. I dag er vi Nord-Norges eldste hotell, og det er stolte av. Vi liker å si at et opphold på Fru Haugans Hotel handler om mer enn bare et rom for natten – det handler om opplevelsene. Opplevelsene på Helgeland, og servicen du skal oppleve når du bor her. Hotellet er medlem av de Historiske Hoteller og Spisesteder, og her skal vi yte det lille ekstra for at du får et minneverdig, avslappende og hyggelig opphold. Vi har tatt vare på reisende i over 200 år – og nå skal vi ta vare på deg.

Historien

1794

Jekteskipper Erik Sjursen født i 1761 på gården Mo i Mosjøen fikk utstedt kongelig bevilling til å drive gjestgiveri og bondehandel den 13.12.1794 av kong Christian VII. Han festet et stykke land ved Vefsna av broren som hadde farsgården og Erik Sjursen bygde opp et betydelig handelssted.

1823

Peter J. Heitmann overtok handelsstedet i 1823. Han døde på Lofotfiske i 1827. Det sies at hans kone Anne Christine Clausdotter og hennes elsker jegtefører O.H. Schrøder hadde forgiftet ham ved å blande arsenikk i maten i hans mat-tine. Disse to ble så gift og drev stedet videre på en driftig og sikker måte. Både krambod og ny gjestgiverbygning ble satt opp, sistnevnte i 1866 og grunnen ble kjøpt i 1868. Dette var oppstarten til Schrøders Hotell som ble skyss-stasjon fra 1870. O. H. Schrøder døde i 1871. Nye handelslover ble innført i 1857 og i 1866 som avsluttet fordelen med kongelig bevilling. Schrøders 2. kone holdt det gående frem til konkurs i 1882.

1884

I 1884 ble eiendommen avertert til salgs/leie i Aftenposten til en sum av kr. 15 000,-.

1885

Ellen Haugan, 36 år gammel, gift og bosatt i Ålesund, opprinnelig fra Namsos, leide hotellet usett. Hun flyttet til Mosjøen med sine tre små døtre. Fru Haugans Hotel ble registrert den 06.01.1885 og hun kjøpte hotellet i 1898 for kr 15.000,- som omregnet til dagens kroneverdi utgjør ca. 2 millioner. Hotellet var i dårlig forfatning, med jordgulv og åpen grue på kjøkkenet. Men hun var en tøff, arbeidsom dame og klarte snart å utvikle et godt hotell som fikk ry for god mat, god service og god atmosfære. Her er Ellen avbildet i Restaurant Ellenstuen sammen med sine døtre.

1907

Kongebesøk

Med hotellets første påbygg

1914

Ellen Haugan døde i 1914 og hennes yngste datter, Eli Haugan Jenssen-Hals overtok driften.

1938

Utvidelse av 40 rom ved å bygge murbygning i funkisstil i tilknytning til trehotellet. Eli Jensen Hals inspiserer arbeidet til venstre i bildet.

1939

Nyoppført funkisdel av hotellet

1962

Da Eli døde overtok hennes niese, Eli Marie Jürgensen, som tredje generasjon kvinne. Hun fortsatte tradisjoner basert på kvalitet på mat, service og renhold. Hun tok hotellutdannelse og overtok hotellet i 1970 og hadde da vært i mange år tilknyttet det. Med sikker hånd drev hun hotellet og skapte et sikkert økonomisk grunnlag for den videre utvikling av hotell- og restaurantvirksomheten. Her er Eli sammen med deler av betjeningen.

1991

Eli Jürgensens niese, Bjørg Jürgensen Johannessen,flyttet til Mosjøen med sin familie fra Kristiansund for å lede hotellet. Hun var fjerde generasjon kvinne fra samme familie som har eiet og drevet hotellet og ble eier i 1997 etter at tanten gikk bort. Hun restaurerte alle gjesterom, utvidet med konferansesenter og to restauranter, bar, ny resepsjon og heis. Det ble også bygget på en toppetasje med 17 nye rom i 1999. På samme tid tok hun vare på den gamle del av hotellet og prøvd å utvikle rommene i gammel stil kombinert med moderne komfort. For sitt arbeid fikk hun kommunens byggeskikkpris og næringslivspris. Dessverre etter et langt sykdomsforløp i 2004, gikk hun bort bare 57 år gammel.

2004

2004

Bjørg sin ektefelle Alf Gilroy Johannessen, 62 år gammel fortsatte driften av hotellet sammen med daglig leder Bodil Fagerli.
Han initierte byggingen av en ny hotellfløy på elvebredden av Vefsna. Den nye hotellfløyen sto ferdig i 2015 og er et resultat av Alfs målrettede arbeid gjennom mange år. Den nye hotellfløyen har 36 gjesterom, kurs/konferansefasiliteter og en spektakulær uteterrasse med trapp ned til elva.

2014

5. generasjon, ved Ellen Løvold Strand, overtar driften av hotellet. Her er Ellen på tur med nydelig utsikt til hotellet i bakgrunnen.

More than just a room

Fru Haugans Hotel offers far more than just a room for the night. For us, it’s all about ensuring that you have a great experience. That’s why we have composed a variety of packages with exciting adventures, designed to satisfy your holiday wishes and dreams.
close
Arrangements/conferences tab form new
Hotel package tab form