Opplevelser

Hotellmuseet

Arranagement/ konferanser tab form new
Hotellpakke tab form

På hotellmuseet kan du se gjenstander som er tatt vare på under hotellets over 220 års gamle historie. Museet er plassert i Sjøgatas eldste hus og ble benyttet som både bolighus og stabbur i sin tid.

I 1882 gikk Schrøders Hotell konkurs og de fleste gjenstander forsvant fra hotellet. Fru Ellen Haugan startet så sitt eget hotell i 1885 under navnet Fru Haugans Hotel og det har vært i familiens eie siden den gang. Opp gjennom årene ble det anskaffet mange saker og ting. Heldigvis ble mange av gjenstandene som ble brukt i den daglige drift etter hvert ikke bare kastet på skrothaugen, men tatt vare på i mange av loftrommene som fantes i gammelbygningen fra 1866. Disse gjenstandene som ikke mer var i bruk ble så lagret i det gamle store dobbeltstabburet fra ca. 1800. Det var sannsynligvis det første huset på Erik Sjursens handelssted da han fikk sin kongelige bevilling i 1794. Den ene delen av buret ble til å begynne med brukt som bolig for Sjursen og den andre halvdelen brukt til oppbevaring av mat. Men forfallet begynte etter hvert å gjøre sitt inntog!

Ettersom årene gikk ble flere og flere gjenstander flyttet inn i Buret og 15. juni 2002 ble dørene åpnet til et lite enkelt museum. Tiden var da inne til å tenke helhetlig med denne gamle bygningen og ideen om å restaurere den fullt og helt var moden til gjennomføring. Å restaurere gamle hus koster en god del. Med god økonomisk støtte fra Innovasjon Norge,Stifelsen UNI og RDA-midlere v/Helgeland Regionråd satte vi i gang arbeidet. Antikvitetsspesialisten Ellen Ørnes hjalp oss med å innrede de fem museumrommene i første etasjen fant hotellmuseet etter hvert sin form. På forhånd hadde en omfattende restaurering funnet sted ved byggmester Elmar Svendsen. Arbeidet ble mer omfattende enn vi hadde regnet med. I andre etasje fins en gammel sal på 30m2, anretning og sanitærrom.

Lørdag 19. juli 2008 under Utflytterstevnets Hageselskap fant så åpningen sted og varaordfører Mildrid Søbstad klippet over den røde snoren. Dette er et av få hotellmuseer i Norge. Åpningen markerte avslutningen på det restaurerings- og renoveringsarbeidet som ble påbegynt på hotellet i 1991 da 4. generasjon til Fru Haugans Hotel Bjørg Jürgensen Johannessen overtok driften av hotellet og senere eierskapet i 1997. Hun gikk bort i 2004 og deretter har 5. generasjon vært eiere og drivere av hotellet.

Ønsker du å besøke hotellmuseet kan du fylle inn skjemaet under:

Opplevelser
Tidspunkt
close
Arranagement/ konferanser tab form new
Hotellpakke tab form